Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Will it be possible to see in the darkness?

Will it be possible to see in the darkness?

A group of researchers in the USA are working on a special kind of eye drop nowadays. Thanks to this eye drop, people will see even at nights. Everything has started by exploring an oceanic fish which can see just in the red light.This fish spread red light by ‘’bioluminescence’’ property.

The ‘’chlorophyll’’ molecules in it’s eyes make it easy to see in the red light. There is more than this! The chlorophyll is normally a colour pigment which is occupied in plants.It is thought that, fish has obtained this pigment from the bacterias which are nutrient for the fish. A group of researcher has found that, chlorophyll is works out also for mammals’ eyes. Now, they are trying to explore an eye drop for human eye which contains chlorophyll. They think that, it will makes easier to see in the darkness.


Karanlıkta Görmek Mümkün Olacak mı ?

ABD’den bir grup araştırmacı,çok özel bir göz damlası üzerine çalışıyor.Bu damla sayesinde insanlar,geceleri karanlıkta da görebilecekler.Her şey,okyanusların dibinde yaşayan bir balık türünün,yalnızca kırmızı ışıkta görebildiğinin keşfedilmesiyle başlamış…Bu balık türü, ’biyolüminesans’ özelliği sayesinde çevresine kırmızı ışık yayıyor.

Gözünde bulunan ‘klorofil’ molekülleri,kırmızı ışıkta görmesini kolaylaştırıyor.dahası da var! Normalde klorofil,bitkilerde bulunan bir renk maddesi.balığın klorofil moleküllerini,besin olarak tükettiği bakterilerden elde ettiği sanılıyor.bir grup araştırmacı, klorofilin memeli hayvanların gözünde de işe yaradığınıbulmuş.araştırmacılar şimdi,insanlar için klorofilli bir göz damlası üretmeye çalışıyorlar.Bu damlanın karanlıkta görmeyi kolaylaştırabileceğini düşünüyorlar.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου