Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

mmm…What Delicious Plastics!

Mmm…What Delicious Plastics!

Billions of plastic bags are produced in the world every year. Most of those bags are thrown away to the garbage or discarded to nature. Disintegration of those plastic bags in the nature is also take long time.

Daniel Burd, a 16 years old student from Canada, Waterloo has discovered a process which speeds up disintegration of those bags. First, he started to work on the bacteria which help the disintegration of those bags. He observed some substances like plastic bags, mushrooms and soil in the laboratory. Then he found which bacteria species are fed by those plastic bags. At the end, he realized that many kinds of bacteria can disintegrate the plastic bags in three months.
 Merve GÜNDOĞDU


MMMM... BU PLASTİKLER NE LEZZETLİ !
  

Dünyada her yıl milyarlarca plastik torba üretiliyor.Sonunda bu torbaların çoğu çöp alanlarına gidiyor ya da doğaya karışıyor! Plastik torbaların doğada bozulmasıysa,çok ama çok uzun zamanda gerçekleşiyor. 

Kanada'nın Waterloo kentinden Daniel Burd adlı 16 yaşındaki bir öğrenci,plastik maddelerin bozulmasını hızlandıran bir yöntem keşfetmiş.Önce, plastiğin doğada bozulmasına yardımcı olan bakteriler üzerinde çalışmaya başlamış.Laboratuvarda, plastik torbalar, mantar,toprak gibi maddelerden bir karışım hazırlayarak neler olduğunu gözlemlemiş.

Sonra, hangi bakteri türlerinin plastik torbalarla beslendiklerini bulmuş.Yaptığı denemeler sonucunda, çok sayıda bakterinin bir plastik torbanın üç ayda bozunmasını sağlayabileceği sonucuna varmış!
Merve GÜNDOĞDU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου