Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

My school in Crete - Greece


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ

(ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ)

            Ονομάζομαι Σπύρος, είμαι 17 ετών και φοιτώ στο Λύκειο Γαζίου στη Β’ τάξη. Τον επόμενο χρόνο θα δώσω εξετάσεις για να περάσω στο πανεπιστήμιο. Κατοικώ στο Γάζι, μία κωμόπολη κοντά στη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, το Ηράκλειο. Θα σας γράψω λίγα λόγια για το σχολείο μου.
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco)
            Tο Λύκειο Γαζίου ιδρύθηκε το 1995 για να εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή του Γαζίου και στεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με το Γυμνάσιο Γαζίου. Από τότε μέχρι σήμερα, έχει μια καλή παρουσία στα εκπαιδευτικά πράγματα και την τοπική κοινωνία. Στην ιστορία του έχει μια αξιόλογη συγκομιδή από εκπαιδευτικές διακρίσεις στον ελληνικό και το διεθνή χώρο. Πολλοί από τους μαθητές έχουν συμμετάσχει σε περιβαλλοντικά προγράμματα και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών. Τα τελευταία δύο χρόνια οι μαθητές έχουν συγκροτήσει μία θεατρική ομάδα και δίνουν παραστάσεις στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Μία φορά το χρόνο, μετά από πρωτοβουλία των μαθητών, εκδίδεται σχολικό περιοδικό. Μεγάλο είναι και το ποσοστό επιτυχίας που παρουσίασε όλα αυτά τα χρόνια για την εισαγωγή μαθητών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω του εκάστοτε συστήματος πανελληνίων εξετάσεων.
Οι μαθητές διδάσκονται διάφορα μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, όπως Μαθηματικά,Πληροφορική,Θετικές Επιστήμες, Ξένες Γλώσσες,Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά,Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,Κοινωνιολογία, Θρησκευτικά κλπ. Αυτή τη σχολική χρονιά 2011-12 οι μαθητές έχουν επίσης αναλάβει την εκπόνηση ομαδικών εργασιών (projects) σύμφωνα με την νέα Ελληνική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Σήμερα φοιτούν σε αυτό 354 μαθητές και διδάσκουν 29 μόνιμοι και 9 αναπληρωτές καθηγητές. Υπάρχει μια διευθύντρια καθώς επίσης και δύο υποδιευθυντές.
Από το 2002, με απόφαση του συλλόγου καθηγητών και έγκριση από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας ονομάστηκε Γενικό Λύκειο Γαζίου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» (El Greco), προς τιμήν του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, ο οποίος γεννήθηκε στο Φόδελε που ανήκει στο Δήμο Γαζίου.
Εκτός από τα δύο γραφεία των καθηγητών και το γραφείο της Διευθύντριας διαθέτει συνολικά 18 αίθουσες. Ειδικότερα, 15 αίθουσες διδασκαλίας, ένα σύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής, ένα πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών, δανειστική βιβλιοθήκη και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και εκδηλώσεων. Ακόμη, μεγάλη συλλογή σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας, εκπαιδευτικών λογισμικών, εκπαιδευτικών πακέτων, μηχανές ήχου και εικόνας νέας τεχνολογίας κ.ά.
Οι συμμαθητές μου και εγώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που κρύβει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να διαβάζουμε καθημερινά πολλές ώρες. Ωστόσο, έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες εξωσχολικές ασχολίες. Πολλοί από μας ασχολούνται με τον αθλητισμό, με τον χορό, το θέατρο, το τραγούδι και με τον εθελοντισμό.
Η ιστοσελίδα του σχολείου μας είναι: http://lyk-gaziou.ira.sch.gr  Αξίζει να την επισκεφτείτε για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το σχολείο μας, τον Σύλλογο καθηγητών και τα μαθητικά συμβούλια καθώς και για τις διάφορες δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εκπονούνται φέτος ή απλά για να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Σπύρος Κασσωτάκης Β' Λυκείου τμήμα Β1
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Κορακάκη Ελένη, Σταυρή Κατερίνα

Senior Secondary School of  Gazi

“Domenikos Theotokopoulos”


My name is Spyros, I’m 17 years old and attend the Senior Secondary School of Gazi. Next year I will take the national exams to enter university. I live in Gazi, which is a suburb of Heraklion, the capital city of Crete. I would like to make a short presentation of my school.
 The Senior Secondary School of Gazi ''Domenikos Theotokopoulos'' was founded in 1995 to facilitate the wider area of the municipality of Gazi and is housed in the same school building with the Junior High School of Gazi. Since then it has had an excellent presence in educational matters as well as in the local community. In the previous years our school has participated in various Comenius projects, other European exchange programmes and environmental projects and generally we have been active in organizing cultural exchanges and international partnership projects in Europe. During the last two years some students have formed a drama school club and  give performances at the end of every school year. Moreover, once a year we issue our school magazine, which is based entirely on the students' individual and team work. It is also worth mentioning that the students of our school have always achieved great percentages of success in universities through the existing National Exam system .
The students attend different subjects according to the syllabus specified by the National Ministry of Education, like Mathematics, Computer Science, Sciences, Foreign Languages, Ancient Greek, Latin, Modern Greek Literature, Sociology, Religious Education etc. This school year 2011-12 our school is also carrying out different projects according to the new Greek school reform.

Today there are about 354 students attending the school and about 38 teachers(29 full-time and 9 part-time) as well as  a headmistress and two deputy head teachers.

In 2002 , with the unanimous decision of the teachers’ board and the approval of the Education committee of Heraklion prefecture, it was called General Secondary school Gaziou “Domenikos Theotokopoulos” (El Greco) , in honour of the great Greek painter who was born in Fodele, a village in the municipality of Gazi.

Apart from the two teachers’ offices and the headmistress’s office there are 18 teaching classrooms in total. Moreover, there is a modern computer science laboratory, a fully equipped science laboratory, a library and a big multiple use hall where different activities and festivals are held. There is also a great collection of modern teaching aid materials, like teaching software programs, laptops and two overhead projectors .

My classmates and I have to cope with the difficulties and weaknesses that there are in our educational system and so we study really hard every day. Nevertheless, we have many interesting out of school activities and hobbies. Many students do sports, dancing lessons, drama, singing and volunteering.
Our school’s webpage is : http://lyk-gaziou.ira.sch.gr. It is well worth visiting it to find more information about our school, the teachers’ and the students’ boards and the different activities and educational programmes which are currently carried out or to contact us.  
 Spyros Kassotakis  B1 Class
Coordinator teachers: Korakaki Helen & Stavri Katerina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου