Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Violations of HR - The homeless in Athens 
In Greece and particularly in Athens, the number of homeless people is increasing day by day as of now there are 20.000 people who take refuge in the street. The economic crisis which Greece is going through has increased the problem.

The “Declaration Of Human Rights” states that all people are born equal and free, that everyone has the right to a private life, that all people have the right to have a safe place to live and the right to their property/belongings and last the right to democracy and safety and the right to food, but all of the above rights are not met by society for all.

We would want all governments in the European Union and all people that make up the world, to join forces and to help the Greek Government resolve the problem of the homeless and the problem of illegal immigrants which aggravates   homelessness. 

                                              
Articles:

#1 All human beings are born free and equal in dignity and rights.
 
#2 Everyone is entitled to all the rights without distinction of any kind.

#3 Everyone has the right to life, liberty and security of person.

#7 All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection.

#17 Everyone has the right to own property.

#22 Everyone has the right to social security.

#23 Everyone has the right to work, to free choice of employment.

#25 Everyone has the right to a standard of living, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services.


Created by Konstantina  F., B’3
Gewrgiadou D., B’1
Eleni Chr., B’1
Anna-Maria Vassilevits Chr., B’1

                                                         Στην Ελλάδα, και ποιο συγκεκριμένα στην Αθήνα, ο αριθμός των αστέγων αυξάνεται μέρα με την μέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20.000 άνθρωποι που ψάχνουν καταφύγιο στους δρόμους. Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, είναι ένας παράγοντας που αυξάνει το πρόβλημα.

Η «Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» αναφέρει ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και ελεύθεροι, ότι όλοι έχουν το δικαίωμα για «ιδιωτική ζωή», ότι όλοι δικαιούνται να έχουν ένα ασφαλές μέρος να ζήσουν, περιουσία και υπάρχοντά και τέλος ότι έχουν το δικαίωμα στην δημοκρατία, στην ασφάλεια και στην τροφή. Τα παραπάνω δικαιώματα όμως, δεν κατανέμονται ίσα σε όλους σε μία κοινωνία.

Θα θέλαμε, όλες οι κυβερνήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης και όλοι οι άνθρωποι που αποτελούν τον κόσμο αυτό, να γίνουν μία «δύναμη» και να βοηθήσουν την Ελληνική Κυβέρνηση να επιλύσει το πρόβλημα των αστέγων και το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών το οποίο επίσης επιδεινώνει  το πρόβλημα των αστέγων.


Άρθρα:
# 1: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και ελεύθεροι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα
# 2:  Τα δικαιώματα παραχωρούνται σε όλους, χωρίς εξαίρεση και διακρίσεις
# 3:  Όλοι έχουν δικαίωμα στην ζωή, στην ελευθερία και στην προστασία
# 7:  Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, χωρίς καμία διάκριση
#17:  Όλοι έχουν το δικαίωμα στην δική τους ιδιοκτησίας
#22: Όλοι έχουν το δικαίωμα της κοινωνικής προστασίας
#23: Όλοι έχουν το δικαίωμα στην εργασία και στην ελεύθερη επιλογή του επαγγέλματός τους
#25: Όλοι έχουν δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες.

   Επιμέλεια: Ανδρέας Λ. Β2 , Χριστίνα Ε.  Β1,    Χριστίνα Μ. Β2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου