Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Περιγραφή προγράμματος

A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
Σήμερα, πολλά σχολεία είναι οι  εκδότες  μιας μαθητικής εφημερίδας... Εμείς, με το έργο αυτό, επιλέξαμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα Comenius "The Voice of Teens" των προηγουμένων ετών. Έτσι, από τη μια θα έχουμε τη δυνατότητα να δουν και οι νέοι μαθητές τα 6 πολύγλωσσα τεύχη που είχαμε εκδώσει  και από την άλλη θα πρέπει να γράψουν νέα άρθρα στην ελληνική / αγγλική γλώσσα και να τα τυπώσουν σε μορφή εφημερίδας ή περιοδικού. Η μορφή του περιοδικού θα είναι αρχικά ηλεκτρονική.
Έτσι, θέλουμε να μεταφέρουμε την εμπειρία που έχουμε λάβει στους καινούριους  μαθητές και στους νέους συναδέλφους. Τα άρθρα θα είναι επιλογή των παιδιών.
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

 • Βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και υπευθυνότητας
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
 • Προώθηση συνεργατικότητας
 • Ενθάρρυνσης της εξωτερίκευσης θέσεων, προβληματισμού και γνώμης
 • Βελτίωση δεξιοτήτων ΤΠΕ
 • Αυτοβελτίωση και ανάπτυξη αυτοεκτίμησης
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Όλα  τα παιδιά θα συμμετέχουν στη συγγραφή μικρών άρθρων.
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, μοιράζονται ιδέες, αναπτύσσουν προτάσεις και  αναλαμβάνουν να τις παρουσιάσουν γράφοντας κείμενα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια μοιράζονται αρμοδιότητες και καθήκοντα, προκειμένου να εκδώσουν το περιοδικό ή την εφημερίδα. Αποφασίζουν αν αυτό θα έχει εκτός από ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Επιμελούνται τη σελιδοποίηση. Ο μαθητής-αρχισυντάκτης αποφασίζει ποια άρθρα θα δημοσιευτούν και πώς. Επιλέγουν εξώφυλλο. Φροντίζουν για τη προώθηση της εφημερίδας/περιοδικού και της δημοσιοποίησης της όλης προσπάθειας.

Ε. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 • Νέα Ελληνική & Αγγλική: ενεργός ανάγνωση και παραγωγή κειμένων 
 • Πληροφορική: έρευνα στο διαδίκτυο, συγγραφή κειμένων, δημιουργία εντύπου, επεξεργασία εικόνας/video
 •  Εικαστικά: επιμέλεια έκδοσης
 •  Διαχείριση περιβάλλοντος &
 • Οικονομία
Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ) 

1ος  ΜΗΝΑΣ

Συγκρότηση ομάδας – Γνωριμία με το έργο – Αναζήτηση (καταιγισμός ιδεών και προβληματισμός) της θεματολογίας του νέου εντύπου –
2ος ΜΗΝΑΣ

Ανάγνωση άρθρων από τα παλιά έντυπα, Κριτική –Αφορμή συζήτησης – Αξιολόγηση Εντυπώσεις Νέα θέματα
Προσπάθεια συγγραφής γραπτού λόγου από την ομάδα/ομάδες.

3ος ΜΗΝΑΣ

Παρουσίαση της 1ης προσπάθειας σε μορφή αρχείου word.
Αξιολόγηση από τους ίδιους και τα υπόλοιπα μέλη. Διορθώσεις – βελτιώσεις
Μορφοποίηση  του ψηφιακών αρχείων.

4ος ΜΗΝΑΣ

Νέα παρουσίαση – Αξιολόγηση. Συλλογή φωτογραφικού και συνοδευτικού υλικού. Μορφοποίηση εξωφύλλου. Ολοκληρωμένη παρουσίαση. Απόφαση για τον αριθμό των τευχών που θα εκδοθούν τελικά.

5ος ΜΗΝΑΣ

Έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού. Προώθηση εντός και εκτός σχολείου.
Αξιολόγηση από εξωτερικούς αξιολογητές.

6ος ΜΗΝΑΣ

Τελική αποτίμηση του αποτελέσματος. Εκτίμηση του αποτελέσματος με βάσεις τους αρχικούς στόχους. Προτάσεις βελτίωσης. Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των μελών της ομάδας και πρόθεσης υλοποίησης ανάλογου έργου στο μέλλον. Παρουσίαση όλης της δράσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς εντός ή εκτός σχολείου.
  
Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων: 2.

ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
1
Καρούση Ελένη
Β2
2
Καρούση Φωτεινή
Β2
3
Κατερινάκης Ρωμανός
Β2
4
Καψάλης Αθανάσιος
Β2
5
Κασίσογλου Ιάσων
Β2
6
Λαθουράκης Νικόλαος
Β2
7
Λάμπη Ηλιάνα
Β2
8
Λάμπης Ηλίας
Β2
9
Λυκουρίνου Ειρήνη
Β2
10
Μαραγκού Βασιλική
Β2
11
Μουρτζάκης Αναστάσιος
Β2
12
Μυστιλόγλου Γεώργιος
Β2
13
Νομικός Λουκάς-Ραφαήλ
Β2
14
Νταλέγκα Ντενίσα
Β2
15
Ντίνε Βασίλειος
Β2
16
Πανταζή Αλεξία
Β2
17
Σαρόγλου Αναστασία
Β2
18
Γαλατιανός Κων/νος
Β1
19
Αμπαζάι Φάμπιο
Β1
20
Γαβριηλίδης Κώστας
Β1
21
Γιαννόπουλος Δημήτρης
Β1
22
Δημητρίου Μαρία
Β1
Ζ. Υπεύθυνοι καθηγητές
Αργυρώ Χρυσού, ΠΕ02 (φιλόλογος)
Σταυριάνα Σούμπαση, ΠΕ06 (αγγλικών)
Κατερίνα Φυσάκη, ΠΕ19 (πληροφορικής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου